Tillsammans
får vi samhället
att fungera

RESILIENT REGIONS ASSOCIATION ÄR EN IDEELL MEDLEMSFÖRENING  och en neutral arena, med fokus på att utveckla samarbeten och nya lösningar för ett samhälle med förmågan att upprätthålla funktionalitet och snabbt återhämta sig från påfrestningar. Helt enkelt ett mer resilient samhälle.