BLI MEDLEM

Ta plats i framtidens
nätverk idag

Var med och skapa ett resileint samhälle!
Bli medlem i Resilient Regions Association.

Resilient Regions Association erbjuder ett forum för näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter där samhällsnyttan står i fokus. Målet är att tillsammans utveckla attraktiva, smarta, hållbara städer och regioner som fungerar oavsett vilka utmaningar och påfrestningar de ställs inför.

Föreningens verksamhet

 • Bygga nätverk och skapa kontakter
 • Samla och dela kunskap samt ”best practice”
 • Vara en plattform för omvärldsbevakning
 • Facilitera arbete med att identifiera och konkretisera behov
 • Initiera och driva innovation och utveckling
 • Initiera och driva projekt
 • Ständigt sträva efter tvärvetenskapligt perspektiv och tvärsektoriellt engagemang
 • Erbjuda medlemmarna en plattform för medlemsdrivna aktiviteter i linje med föreningens stadgar
 • Erbjuda att etablera föreningens utvecklade koncept, t.ex. Resilient Communities, och att facilitera dessa
 • Facilitera ett studentnätverk

I medlemskapet ingår:

 • Tillgång till ett internationellt och exklusivt nätverk inom urban utveckling och resiliens
 • Ny kunskap och nya erfarenheter via seminarier, utbildningar och workshops
 • Delta i och medarrangera föreningens årliga konferens Functional Cities
 • Tillgång till omvärldsbevakning, aktuell forskning och ’best practice’
 • Erbjudande om att delta i gemensamma resor och deltagande vid internationella konferenser, med föreningens eventuella rabatter
 • Synlighet på Resilient Regions Associations webbplats
 • Nyhetsbrev med möjlighet att skriva egna nyhetsinlägg
 • Vara med i förenignens omvärldsbevakning
 • Initiera och driva innovation och utveckling
 • Använda föreningen som en plattform för medlemsdrivna aktiviteter i linje med föreningens stadgar
 • Utnyttja förenigens kontor och mötesplats på Media Evolituion City i Malmö
 • Använda föreningen för gemensamma projekt och ansökningar till nationella och internationella utlysningar i linje med förenignens stadgar
 • Tillgång till Resilient Regions Student Network

FAKTA

Resilient Regions Association skapades på initiativ av E.ON, Försvarsmakten, If, Lunds universitet, Region Skåne och Saab. Idag är medlemmarna många fler eftersom resiliens i samhällsviktiga flöden blir allt mer avgörande för en stads attraktivitet och förmåga att locka talanger, kapital, turister och viktiga investeringar.

Att bli medlem

För att bli medlem måste du acceptera förenings stadgar och betala in årsavgiften (kalenderår).

Årsavgiften består av medlemsavgift 1 000kr ej avdragsgill och utan moms, och en serviceavgift 4 000kr som är avdragsgill. Moms tilkommer på serviceavgiften.

Du skriver helt enkelt ett mail till Magnus Qvant eller ringer, så blir du kontaktad inom kort.

Stadgar beslutade Årsstämma 2019
Serviceavtal för medlemskap i Resilient Regions Association

Kontakta oss

Magnus Qvant

Vice ordförande

+46 768 33 45 45
 magnus.qvant@resilientregions.org