RESILIENT REGIONS

Studentnätverk

Resilient Regions studentnätverk är ett öppet för studenter vid universitet och högskola med intressen i funktinalitet, hållbarhet och resiliens i städer och regioner.

Vi samlar studenter från olika ämnesområden, med olika bakgrunder, från olika utbildningar och olika kontinenter.

Vi skapar möten mellan näringsliv, offentlig sektor, kommuner, myndigheter och studenter – framtidens ”urbanistas”!

Nyfiken på att vara med eller bara veta mer?
Kontakta silvia.h.olsson@resilientregions.org eller följ oss på Facebook!

Patrik

Hannah