Aktiviteter

Resilient Regions Association genomför en rad olika aktiviteter som är öppna för medlemmar att delta i. Vissa aktiviteter är inte enbart för medlemmar utan alla kan vara välkomna, t.ex. vissa seminarier.

Resilient Regions är en neutral arena där näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter möts för att lösa regionala utmaningar. Tillsammans bygger vi ett mer resilient samhälle med robusta funktioner och flöden – ett samhälle med förmåga att snabbt överbrygga och återhämta sig från påfrestningar.