Projekt

Resilient Regions Association genomför olika projekt. Dessa kan vara på uppdrag av medlemmar inom ramen för ordinarie verksamhet eller specifikt beslutade och finansierade.

Projekten genomförs enligt modell för ”open innovation” d.v.s. alla som deltar har rätt att använda vad som kommer fram och resultaten av projekten är tillgängliga för medlemmarna. Naturligtvis är det så att programvaror etc. som ägs och är skyddade av enskild organisation också  är det i projekten.

Har du idéer och funderingar kring utmaningar och projekt, kontakta gärna Olle Uhlmann för en diskussion.

Port_View_Malmö