Medlemskap

Resilient Regions Association erbjuder ett forum för näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter där samhällsnyttan står i fokus. Målet är att tillsammans utveckla attraktiva, smarta, hållbara städer och regioner som fungerar oavsett vilka utmaningar och påfrestningar de ställs inför.

 

I medlemskapet ingår:

 • Tillgång till regionala arenor, så kallade Resilient Communities, där olika aktörer utvecklar innovationer och lösningar för att möta gemensamma utmaningar
 • Tillgång till ett internationellt och exklusivt nätverk inom urban utveckling och resiliens
 • Ny kunskap och nya erfarenheter via seminarier, utbildningar och workshops
 • Möjlighet att forma och arrangera den årliga internationella konferensen Functional Cities
 • Tillgång till omvärldsbevakning, aktuell forskning och ’best practice’
 • Gemensamma resor och deltagande vid internationella konferenser
 • Synlighet på Resilient Regions Associations webbplats


Som aktiv i ett Resilient Community får du:

 • Identifiera och arbeta med regionala behov och utmaningar
 • Utveckla projekt och lösningar för din regions framtid
 • Träffa beslutsfattare, politiker och representanter från näringslivet
 • Möjlighet att initiera möten och samarbeten på en neutral arena


Årsavgift

Årsavgift Medlemskap Resilient Regions

Årsavgift baseras på företagets eller organisationens omsättning i MSEK

Företag och organisationer betalar en årsavgift för ett medlemskap, beloppet är baserat på företagets omsättning i MSEK.

Representerar du en region, kommun, myndighet eller annan offentlig organisation, vänligen kontakta Magnus Qvant.