Förstå resiliens

I vårt dagliga liv konsumerar vi varor, tjänster och som vi förväntar oss är tillgängliga även när det inträffar påfrestningar som snöoväder, skyfall och olyckor.

Exempel på sådant som vi förbrukar dagligen är elektricitet för uppvärmning och belysning, pengar eller betalkort när vi handlar, mat och andra varor för vår överlevnad och kommunikationer för resor till och från våra arbeten.
Alla dessa varor och tjänster förflyttas på något sätt från där de blir till till där de konsumeras.
Vi har valt att beskriva och arbeta med dessa förflyttningar som flöden av varor, tjänster, pengar, människor, energi och information.
Vi är alla beroende av att dessa flöden fungerar och är resilienta.

Resiliens är förmågan att förutse, tåla och återhämta sig från störningar och påfrestningar.