Styrelse

Lennart Svensson
Styrelseordförande
Enhetschef Innovation, Näringsliv Skåne, Region Skåne
Telefon +46768-87 04 45
Lennart.R.Svensson@skane.se

Tina Sundström Karlberg
Vice Styrelseordförande
City Account Manager, Siemens AB
Telefon +46707281289
tina.karlberg@siemens.com

Ulf Petersson
AKSAM Samhällsmaskinerier
upe-aksam@outlook.com

Ken Henningson
Head of Risk Management Services Sweden, If Skadeförsäkring AB
Telefon +4603-46 84 32
ken.henningson@if.se

Katarina Pelin
Kommunchef, Båstad Kommun
katarina.pelin@bastad.se

Mikael Edqvist
CSO, 4C Strategies
mikael.edqvist@4cstrategies.com

Per Widlundh
Chef, RSYD
per.widlundh@rsyd.se

Sandra Jönsson
Prefekt Urbana studier, Malmö högskola
sandra.jonsson@mah.se

Peter Cavala
Samhällsbyggnadschef, Länsstyrelsen Skåne
peter.cavala@lansstyrelsen.se

Jan Andhagen
Vice VD, Mälarenergi AB
jan.andhagen@malarenergi.se

Milan Obradovic
Kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden, Malmö Stad
milan.obradovic@malmo.se