RESILIENS

Vad är resiliens?

Resiliens är ett begrepp som beskriver samhällets förmåga att förbereda sig för, hantera och återhämta sig från de olika påfrestningar det ställs inför. Det handlar om att hålla samhällen – städer – fungerande.

För att uppnå ökad resiliens i samhället – urban resiliens – krävs gränsöverskridande samarbeten mellan regering, region, kommun, akademi och näringsliv. Det gäller att identifiera de urbana flödena och förstå hur dom påverkas. Nya innovationer kan bidra till en ökad urban resiliens, och inte bara göra samhället bättre förberett för påfrestningar, utan också tillföra världen till det vardagliga livet i samhället.

Urbana flöden

De sex urbana flödena är: energi, människor, information, pengar, varor och tjänster. (Mer text här).

Crash course: Bygga resiliens

Text

Handbok: Urbana flöden och resiliens

Text