AKTIVITETER

Resilient Community Skåne

Resilient Community Skåne är ett nätverk av ledande politiker, kommunchefer och chefer för företag för utveckling av ett mer resilient Skåne.

Uppgiften är att sätta igång konkreta projekt som adresserar Skånes utmaningar och som leder till innovativa och nya lösningar.

I Resilient Community finns två nätverk. Ett politikernätverk som leds av Region Styrelsens 1:a vice ordförande, Märta Stenevi och ett Chefsnätverk där Katarina Pelin, Kommunchef i Båstad, är ordförande.

Chefsnätverkets främsta uppgift är att identifiera, definiera och prioritera utmaningar och starta projekt i regionen. För att säkra Communityts existens på längre sikt finns också ett politiskt nätverk. Detta knyter samman ledande skånska politiker oavsett administrativa gränser.

Resilient Regions Association faciliterar arbetet med de utmaningar som chefsnätverket formulerar, benchmarkar dem, identifierar svagheter och finansieringsmöjligheter, avsätter resurser, formulerar projektidéer och hittar andra intressenter.

Resilient Community Skåne har en egen plats på LinkedIn där information sprids, där deltagarna kan nätverka, starta och delta aktivt i diskussioner mm.

Intresserad av att vara med?
Kontakta oss på info@resilientregions.org