AKTIVITETER

Studentnätverk

Resilient Regions studentnätverk är ett öppet för studenter vid universitet och högskola med intressen i funktinalitet, hållbarhet och resiliens i städer och regioner.

Vi samlar studenter från olika ämnesområden, med olika bakgrunder, från olika utbildningar och olika kontinenter.

Vi skapar möten mellan näringsliv, offentlig sektor, kommuner, myndigheter och studenter – framtidens ”urbanistas”!

Under våren 2016 har RRsn träffats vid två tillfällen (15/4 och 13/5).
Nästa tillfälle är den 16 september!

Nyfiken på att vara med eller bara veta mer?
Kontakta silvia.h.olsson@resilientregions.org eller följ oss på Facebook!

ACTIVITIES

Student Network

Resilient Regions Association has initiated a student network, RRSN.

RRSN is an open student network for college/university students interested in functionality, sustainability and resilience of cities and regions. We gather students from different disciplines, different backgrounds, different academic institutions and different continents.

We create meetings between business, non-profit sector, municipalities, authorities and students – the future Urbanistas!

Would you like to join us, or are you just curious?
Contact silvia.h.olsson@resilientregions.org or follow us on Facebook!