Seminarier & Workshops

Resilient Regions Association arrangerar seminarier och workshops i syfte att sprida kunskap och lyfta fram aktuella händelser. Vi arrangerar dessa på initiativ av våra medlemmar och partners.

Dessutom arrangerar vi en speciell typ av workshop som vi kallar ”Problem Challenging Worskhop”  vars syfte är att på ett strukturerat sätt identifiera behov att arbeta vidare med som angelägna projekt, innovationer eller nya nätverk.

 

Har du någon idé eller uppslag kontakta Silvia Haslinger Olsson