AKTIVITETER

Den aktiva,
neutrala arenan

Resilient Regions Association bedriver en rad olika aktiviteter i rollen som banbrytande och samtidigt sammankopplande arena.

Våra aktiviteter är öppna för medlemmar att delta i. Vissa aktiviteter är inte enbart för medlemmar utan alla kan vara välkomna, t.ex. vissa seminarier.

Resilient Regions Association genomför olika projekt. Dessa kan vara på uppdrag av medlemmar inom ramen för ordinarie verksamhet eller specifikt beslutade och finansierade.

Projekten genomförs enligt modell för ”open innovation” d.v.s. alla som deltar har rätt att använda vad som kommer fram och resultaten av projekten är tillgängliga för medlemmarna. Naturligtvis är det så att programvaror etc. som ägs och är skyddade av enskild organisation också är det i projekten.

Resilient Regions är en neutral arena där näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter möts för att lösa regionala utmaningar. Tillsammans bygger vi ett mer resilient samhälle med robusta funktioner och flöden – ett samhälle med förmåga att snabbt överbrygga och återhämta sig från påfrestningar.

PÅ AGENDAN